Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NÂNG CẤP DIỄN ĐÀN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 29/09/07 10:39
gửi bởi mrTruongSon
Nhằm tạo ổn định cho hệ thống diễn đàn, Ban quản trị diễn đàn đã nâng cấp diễn đàn lên phiên bản mới.
Để diễn đàn được bền vững và phát triển Ban quản trị diễn đàn yêu cẩu :
Tất cà thành viên sử dụng diễn đàn có ý kiến đóng góp xây dựng diễn đàn hãy nêu ý kiến của mình tại chuyên mục Hãy Cùng Vun Đắp.
viewforum.php?f=39
Admin

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NÂNG CẤP DIỄN ĐÀN

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 23/11/07 11:33
gửi bởi mrTruongSon
Diễn đàn đã bổ sung thêm thành phần thông tin cho thành viên :
- Thông tin giới tính
- Thông tin quốc gia
Vậy đề nghị tất cả thành viên truy cập vào trang quản lý thành viên của mình để cập nhật thông tin.
ucp.php