Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

CHÚC MỪNG SV TRẦN CHÂU NGUYỆT - TOP 20 NỮ SINH TÀI NĂNG

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 30/12/11 10:23
gửi bởi poettho
[center]CHÚC MỪNG SV TRẦN CHÂU NGUYỆT - TOP 20 NỮ SINH TÀI NĂNG CẤP TRƯỜNG[/center]

Khoa Văn hóa học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chúc mừng SV Trần Châu Nguyệt (K2-2008) đã lọt vào danh sách Top 20 Nữ sinh tài năng cấp Trường trong đợt tổ chức tháng 12 năm 2011 vừa qua.
[center]Hình ảnh[/center]
[center]SV Trần Châu Nguyệt trong đêm nhận bằng khen (đứng giữa)[/center]
[center]Hình ảnh[/center]
[center]Cùng các nữ sinh tài năng khác trong Trường[/center]

[right]Khoa Văn hóa học[/right]